INVITATIE DE PARTICIPARE CONSULTANTA

 

INVITATIE DE PARTICIPARE CONSULTANTA

 

Prin prezenta vă invitam sa participați la procedura de achiziție organizata de URBIOLED SRL in următoarele condiții:

Informații generale privind solicitantul:

Denumirea solicitantului : URBIOLED SRL

Adresa:  Șoseaua Națională 178 – 180, Parter, Municipiul Iași, Județul Iași

Telefon : 0757118434, 0232214014 Fax: 0372899636

E-mail: office@urbio-romania.ro

Persoana de contact : Bogdan Gavrilescu

Procedura de achiziție: Procedura competitivă aplicabilă solicitanților privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene – Anexa la Ordinul nr.1284/ 08.08.2016.

 

Titlul proiectului : „Crearea unei unități noi de producție a corpurilor si lămpilor de iluminat”

 

Obiectul și locul de prestare a serviciilor: Consultanta la elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri și  consultanță în managementul proiectului. Serviciile vor fi prestate la adresa Șoseaua Națională 178 – 180, Parter, Municipiul Iași, Județul Iași si la adresa firmei de consultanta.

Tipul și durata contractului: contract de servicii, durata contractului: de la data semnării acestuia și pana la finalizarea implementării proiectului „Crearea unei unități noi de producție a corpurilor si lămpilor de iluminat”,  ce va fi depus in cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020.

Valoarea estimată: 428.000,00 lei fără TVA.  Prețul contractului nu se ajustează.

Data, locul și ora limită de depunere a ofertelor: 04.01.2017, ora 1600 la adresa:  Șoseaua Națională 178 – 180, Parter, Municipiul Iași, Județul Iași

Data, locul și ora deschiderii ofertelor: 05.01.2017, ora 1330,  la adresa:  Șoseaua Națională 178 – 180, Parter, Municipiul Iași, Județul Iași

Formalități care trebuie îndeplinite de operatorii economici in legătura cu participarea la procedura : Operatorii economici trebuie sa îndeplinească toate cerințele prevăzute in documentația Specificații tehnice atașata prezentei invitații. Aceasta documentație poate fi de asemenea descărcată si de la următoarea adresă : http://www.urbio-romania.ro

Condiții speciale pentru îndeplinirea contractului : Serviciile de consultanta vor fi plătite numai in situația in care proiectul este aprobat pentru primirea finanțării nerambursabile in cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 2 Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

 

 Download:  Specificatii thenice invitatie

 


SC URBIOLED SRL

Administrator,

Ana Maria Ciotir

 

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. More Info | Close