ANUNT DE PARTICIPARE

ANUNT DE PARTICIPARE

Informații generale privind solicitantul:
Denumirea solicitantului : URBIO RO S.R.L.
Adresa sediu: Municipiul Iaşi, Şoseaua NAŢIONALĂ, Nr. 178-180, camera 9, Judet Iaşi
Telefon : 0232214014 Fax: 0372899636, E-mail: office@urbio-romania.ro
Persoana de contact : Ciotir Ana Maria

Procedura de achiziție:
Procedura competitivă aplicabilă solicitanților privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene – Anexa la Ordinul nr.1284/ 08.08.2016.

Titlul proiectului: „Dezvoltarea durabila a societății URBIO RO S.R.L prin investiții productive”

Obiectul și locul de prestare a serviciilor:
Consultanta la elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri și consultanță pentru implementarea proiectului. Serviciile vor fi prestate la sediul solicitantului din Municipiul Iaşi, Şoseaua NAŢIONALĂ, Nr. 178-180, camera 9, Judet Iaşi si la adresa firmei de consultanta.

Tipul și durata contractului: contract de servicii, durata contractului: de la data semnării acestuia și pana la finalizarea implementării proiectului „Dezvoltarea durabila a societății URBIO RO S.R.L prin investiții productive” ce va fi depus in cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020.

Valoarea estimată: 450.000,00 lei fără TVA. Prețul contractului nu se ajustează.
Serviciile de consultanta vor fi plătite numai in situația in care proiectul este aprobat pentru primirea finanțării nerambursabile in cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014 - 2020, Axa Prioritara 4 - Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliențe a economiei, Obiectiv Tematic - Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliențe a economiei, Prioritatea de investiții: Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare, Obiectiv Specific: Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19, Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive.

Data, locul și ora limită de depunere a ofertelor: 11.03.2022, ora 1200 la adresa: Municipiul Iaşi, Şoseaua NAŢIONALĂ, Nr. 178-180, camera 9, Judet Iaşi.
Data, locul și ora deschiderii ofertelor: 11.03.2022, ora 1300, la adresa: Municipiul Iaşi, Şoseaua NAŢIONALĂ, Nr. 178-180, camera 9, Judet Iaşi.

Formalități care trebuie îndeplinite de operatorii economici in legătura cu participarea la procedura:
Operatorii economici trebuie sa îndeplinească toate cerințele prevăzute in Specificațiile tehnice. Documentația poate fi obținută printr-o adresă transmisă pe email, sau depusă direct la registratura solicitantului, sau poate fi descarcata de la urmatoarea adresa: www.urbio-romania.ro. Documentația se poate obține de la sediul solicitantului din Municipiul Iaşi, Şoseaua NAŢIONALĂ, Nr. 178-180, camera 9, Judet Iaşi sau transmisa pe e-mail la cererea operatorilor economici .

SPECIFICATII TEHNICE

RO