Invitatie de participare

INVITATIE DE PARTICIPARE

Data: 15.06.2023

Prin prezenta vă invitam sa participați la procedura de achiziție organizata de URBIOLED S.R.L. in următoarele condiții:

Informații generale privind solicitantul:
Denumirea solicitantului : URBIOLED S.R.L.
Adresa sediu: Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului, Strada VICTORIEI, Nr. 69, Judet Iaşi
Telefon 0756140001, E-mail: office@urbio-romania.ro
Persoana de contact: Ciotir Ana-Maria

Procedura de achiziție: Procedura competitivă aplicabilă solicitanților privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene – Anexa la Ordinul nr.1284/ 08.08.2016 cu modificarile si completarile ulterioare

Titlul proiectului: „Intensificarea dezvoltarii durabile a societatii URBIOLED SRL prin extinderea activitatii de productie corpuri de iluminat”
Obiectul și locul de prestare a serviciilor: Consultanta la elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri și consultanță în managementul proiectului. Serviciile vor fi prestate la sediul solicitantului din Sat Dumbrava, Comuna Ulmi, Strada Principala, Nr. 220A, Județul Dambovita si la adresa firmei de consultanta.
Tipul și durata contractului: contract de servicii, durata contractului: de la data semnării acestuia și pana la finalizarea implementării proiectului „Intensificarea dezvoltarii durabile a societatii URBIOLED SRL prin extinderea activitatii de productie corpuri de iluminat” ce va fi depus in cadrul Programului Regional SUD-MUNTENIA 2021 – 2027.

Valoarea estimată: 910.000,00 lei fără TVA. Prețul contractului nu se ajustează.
Serviciile de consultanta vor fi plătite numai in situația in care proiectul este aprobat pentru primirea finanțării nerambursabile in cadrul Programului Regional SUD-MUNTENIA 2021 – 2027, Prioritatea P1- O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice, Obiectivul Specific RSO 1.3 – Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive (FEDR), Operațiunea B – Intensificarea creșterii sustenabilă și a competitivității microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii din regiunea Sud-Muntenia, Apelul de proiecte cu numărul PRSM/ID/1/1/1.3/B.

Data, locul și ora limită de depunere a ofertelor: 26.06.2023, ora 1200 la adresa: Municipiul Moreni, Strada TEIŞ, Nr. 16G, ÎN INCINTA PARCULUI INDUSTRIAL MORENI, Judet Dâmboviţa
Data, locul și ora deschiderii ofertelor: 26.06.2023, ora 1300, la adresa: Municipiul Moreni, Strada TEIŞ, Nr. 16G, ÎN INCINTA PARCULUI INDUSTRIAL MORENI, Judet Dâmboviţa
Formalități care trebuie îndeplinite de operatorii economici in legătura cu participarea la procedura :

Operatorii economici trebuie sa îndeplinească toate cerințele prevăzute in documentația “Specificatii tehnice” atasata prezentei invitatii.

 

URBIOLED S.R.L.
Administrator,
CIOTIR ANA-MARIA