Termeni de utilizare

 

Acest site web („Site-ul web”) vă este oferit de Urbioled s.r.l.

Următorii Termeni reglementează accesul și folosirea de către dvs. a acestui Site. Așadar, termeni și condiții specifice se pot aplica pentru cuprinsul, datele, materialele sau informațiile relevante incluse sau prezente prin intermediul acestui Site web („Conținutul”) și pentru conținutul, datele, materialele sau informațiile pe care le puteți încărca, distribui și/sau publica pe Site-ul web („Conținut creat de utilizator”) sau pentru tranzacțiile efectuate în cadrul acestui Site web. Acești termeni specifici pot fi suplimentari față de Termenii de utilizare sau, în cazul în care acest lucru este indicat în mod expres, pot înlocui acești Termeni de utilizare.

Acceptarea Termenilor de utilizare

Prin accesarea sau folosirea acestui Site web, vă dați acordul de a respecta Termenii de utilizare, precum și toți regulile și toate clauzele incluse sau indicate în prezentul și orice termeni și clauze adiacente prezentate pe acest Site web. Dacă NU sunteți de acord cu toți acești termeni, NU trebuie să accesați sau să folosiți acest Site web.

Modificarea Termenilor

Acești Termeni de utilizare pot fi revizuiți de Urbioled în orice moment. Termenii de utilizare revizuiți vor fi valabili în momentul comunicării. Prin continuarea accesării sau folosirii Site-ului web după o astfel de publicare, se va considera că v-ați dat acordul modificărilor respective. Vă sfătuim să revizuiți în mod constant orice termeni și clauze aplicabile. Alte site-uri web Urbioled pot avea propriiile reguli de utilizare care se aplică pentru acestea.

Urbioled își rezervă dreptul de a înceta sau de a aduce modificări sau actualizări Site-ului web sau Conținutului Site-ului web în orice moment, fără notificare prealabilă. La propria discreție, Urbioled își rezervă dreptul de a limita, refuza sau întrerupe accesul oricărei persoane la site-ul Web sau la orice parte a acestuia, în orice moment, fără notificare prealabilă și fără a motiva acest lucru.

Politica de confidențialitate

Datele personale oferite sau colectate prin mijlocul sau în legătură cu acest Site web vor fi folosite numai în concordanță cu Politica de confidențialitate Urbioled, iar acești Termeni de utilizare se află sub rezerva Politicii de confidențialitate, așa cum este comunicată pe Site-ul web.

Contestarea răspunderii

Toate datele (inclusiv, fără limitare, cuprins, text, imagini, grafică, linkuri și alte materiale) de pe site-ul web sunt furnizate „ca atare” și „în funcție de disponibilitate”. Urbioled, precum și agențiile, afiliații, partenerii, licențiatorii, furnizorii săi neagă în mod expres, în limita legii, orice fel de garanții, exprese sau implicite, inclusiv, fără a se limita la garanții de vandabilitate, potrivite pentru o anumită țintă, neîncălcare a drepturilor sau cu privire la buna funcționare a acestui site web, a cuprinsului sau a conținutului creat de utilizator.

Urbioled și agențiile, afiliații, partenerii, licențiatorii și furnizorii săi nu afirmă și nu oferă niciun fel de asigurare că Site-ul web va răspunde cerințelor dvs. sau că Site-ul web va funcționa continuu, la timp, sigur sau fără erori sau că rezultatele care pot fi obținute din folosirea Site-ului web (inclusiv orice Conținut, informații și materiale de pe prezentul Site web) vor fi autentice, integrale, conforme, veridice, certe sau vă vor mulțumi în alt mod cerințele.

Site-ul web este public așadar așteptările privind confidențialitatea nu sunt rezonabile cu privire la orice Conținut creat de utilizator pe care îl veți trimite pe acest Site web. Vă rugăm să nu distribuiți date cu caracter confidențial aici.

Urbioled și agențiile, afiliații, partenerii, licențiatorii, și furnizorii săi nu își asumă răspunderea pentru discountinuitățile sau erorile serviciilor de Internet, rețea sau găzduire sau ale oricăror servicii prestate de terți și nu asigură că Site-ul web sau serviciile care fac acest Site web disponibil sau informațiile electronice transmise de Urbioled nu includ virusuri sau alte elemente prejudiciabile.

Orice informație descărcată sau obținută în alt mod prin folosirea acestui Site web este obținută pe propria răspundere. Aveți îndatorirea exclusivă pentru orice pagube suferite de sistemul informatic sau de dispozitivele dvs. sau pentru orice distrugere de date ce rezultă în urma descărcării acestor materiale.

Înregistrarea

Disponibilitatea anumitor zone ale Site-ului web și folosirea unor funcții ale acestuia pot avea nevoie de înscrierea dvs. în calitate de participant. Înregistrarea se poate face în mod gratuit.

Dacă vă înregistrați, trebuie să selectați un nume de utilizator și o parolă și trebuie să oferiți o adresă e-mail autentică, validă și care poate fi verificată. Nu se poate realiza înscrierea cu nume dublate sau adrese de e-mail identice. Dacă numele de utilizator sau adresa a mai fost uzată, vi se va cere să oferiți una nouă. Veți primi o notificare pe e-mail de confirmare care va conține datele dvs. de înregistrare. Dacă nu oferiți aceste date, accesarea sau folosirea de către dvs. a anumitor segmente,  caracteristici care cer aceste date de înregistrare poate fi respinsă sau suspendată. Veți putea relua înregistrarea, pentru a asigura corectitudinea și actualitatea datelor. Aveți îndatorirea exclusivă pentru secretizarea parolei dvs. Este dreptul nostru de a schimba numele dvs. de utilizator, de a șterge cuprinsul trimis pe Site-ul web sau de a respinge sau anula înscrierea dvs. în cazul în care alegeți un nume de utilizator considerat, obscen, nepotrivit, abuziv.

Limitarea răspunderii

Urbioled sau oricare dintre agențiile, afiliații, partenerii, licențiatorii, distribuitorii și furnizorii săi nu va fi în niciun caz culpabil pentru pagube indirecte, secundare, daune-interese sau în legătură cu accesul, folosirea sau neputința de a accesa sau a folosi acest site web, cuprinsul sau materialele creat de utilizator, chiar dacă Urbioled fost anunțată în legătură cu existența unor astfel de pagube, cu excepția cazului în care aceste pagube apar în urma delapidării sau înșelăciunii în convenții din partea Urbioled.

În concordanță cu legislația in vigoare, responsabilitatea totală a urbioled sau a oricăreia dintre agențiile, afiliații, partenerii, licențiatorii, distribuitorii sau furnizorii săi pentru orice plângere efectuată contra acestui site web, la cuprins sau la materialul creat de utilizator se limitează la suma pe care ați plătit-o pentru a utiliza site-ul web sau 50 (cincizeci) de euro.

Conținut/Software de la terți

Urbioled nu poate fi trasă la răspundere pentru cuprinsul oricărui site deținut de o terță parte care poate avea legătură cu Site-ul web datorită unui hyperlink, chiar dacă hyperlink-ul este sau nu oferit de către Site-ul web sau de către o terță parte în concordanță cu Termenii de utilizare. Orice link către un alt site oferit pe Site-ul nostru web nu este o aprobare a site-ului respectiv. Nu oferim nici o garanție sau securitate cu privire la corectitudinea sau adecvarea cuprinsului oricărui site către care Site-ul web ar putea furniza un link, iar noi nu ne asumăm nicio răspundere pentru cele de mai sus.

Orice aplicație pusă la dispoziție pentru descărcare de pe sau prin intermediul acestui Site web se află sub temeiul clauzelor acordului de licență aplicabil. Cu excepția celor prevăzute în acordul de licență aplicabil, aplicația este pusă la dispoziție numai pentru utilizatorii finali și orice multiplicare, reproducere sau redistribuire ulterioară a aplicației este interzisă în mod expres.

Garanțiile cu privire la această aplicație vor fi valabile doar dacă se consemnează în mod expres în acordul de licență aplicabil. Urbioled sau oricare dintre agențiile, afiliații, partenerii, licențiatorii, distribuitorii sau furnizorii săi refuză în mod expres prin prezentul orice alte notificări și garanții, exprese sau implicite, incluzând, fără limitare, garanții de vandabilitate, potrivite pentru un o anumită țintă sau neîncălcare a drepturilor cu privire la aplcație.

Drept de autor și Mărci comerciale

Drepturile de autor și toate celelalte drepturi de posesiune a Site-ului web furnizate de Urbioled, de afiliații, agențiile și/sau partenerii săi, asupra software-ului pentru folosirea și distribuirea Site-ului web, a plagierii datelor de pe Site-ului web și a ordinii, organizării și sistemului acestui Site web, sunt deținute în exclusivitate de Urbioled și/sau de partenerii sau licențiatorii săi. Toate drepturile asupra Cuprinsului și a Site-ului web care nu sunt oferite în mod expres în prezentul sunt rezervate.

Drepturile de proprietate asupra Site-ului web

Site-ul este public prin natura sa și orice date transmise în cadrul acestuia nu sunt considerate personale sau private. Este necesar să știți că orice distribuire a unor invenții încorporate în orice cuprins creat de utilizator oferit de dvs. va reprezenta o „distribuire” a invențiilor respective în concordanță cu legile în vigoare privind brevetele.

Este bine de știut că orice conținut creat de utilizator distribuit și/sau dezbătut pe Site-ul web poate face obiectul brevetelor, drepturilor de autor, mărcilor comerciale și altor drepturi de proprietate intelectuală ale Urbioled, ale agențiilor sale, ale afiliaților, partenerilor sau terților. În cazul în care luați în calcul valorificarea oricăror idei, sugestii, opinii sau soluții sau a altor Cuprinsuri create de utilizator distribuite pe Site-ul web, aveți obligația de a dobândi o autorizație privind posesiunea intelectuală înainte de a vă angaja într-un comportament de valorificare.

Închiderea Site-ului

Este dreptul Urbioled de a închide Site-ul web sau orice secțiune din acesta din orice motiv, în orice moment, fără notificare prealabilă sau acord. Nu vom avea nicio răspundere pentru lipsa stocării sau pierderii oricărui Conținut și/sau Conținut distribuit de utilizator  pe Site-ul web.

Soluționarea litigiilor

Termenii de utilizare se vor supune legislației statului roman. Acceptați jurisdicția absolută a instanțelor din România pentru orice litigiu, plângere sau demers în instanță care decurge din sau în legătură cu acești Termeni de utilizare sau cu folosirea de către dvs. a acestui Site web, chiar și pentru orice litigii legate de existența sau autenticitatea acestor Termeni de utilizare, cu condiția să vă dați acordul să inaintați astfel de litigii, plângeri sau demersuri în instanță exclusiv înaintea instanțelor din România.

Nerenunțare la drepturi

Nepunerea în practică de către Urbioled a unei secțiuni din prezenții Termeni de utilizare, pentru demersuri trecute sau viitoare din partea oricărei persoane, nu va reprezenta o renunțare la niciunul dintre drepturile Urbioled în cadrul acestor Termeni de utilizare. Cooptarea oricăror fonduri de către Urbioled sau încrederea oricărei persoane în demersurile Urbioled nu vor fi evaluate ca fiind o renunțare la orice parte a acestor Termeni de utilizare. Doar o renunțare înregistrată în scris, certificată de un reprezentant Urbioled autorizat, va avea efect legal.