NEOS Lighting

Neos Lighting asigură controlul și monitorizarea aparatelor de iluminat, prin telegestiune în punct de aprindere și telegestiune în punct luminos, optimizând consumul de energie electrică. Tipul de comunicație, brevetată de către Urbio, nu generează costuri pentru transmisia de date și este independentă de infrastructura altor furnizori de servicii de telecomunicații.

Astfel, Neos Lighting reduce cheltuielile legate de consumul energiei electrice al beneficiarilor.

 • Actualizarea de software pentru dispozitivele de control se face fără costuri suplimentare, prin intermediul rețelei de control de la distanță;
 • Reducerea costurilor de mentenanță până la 20% și a timpilor de intervenție până la 50%. Mentenanță facilă prin intermediul aplicației mobile.
 • Personalul cu rol de mentenanță va ști cu exactitate unde a apărut o problemă, care sunt potențialele cauze și cum să le soluționeze înainte să ajungă pe teren.
 • Autoconstatare. Permite gestionarea și soluționarea problemelor din teren în cel mult 2 ore de la depistare;
 • Autonom – Funcționarea în parametrii normali NU depinde de comunicarea continuă dintre server și punctele de aprindere.

Parametri tehnici și de stare monitorizați

NEOS soluționează cele mai importante provocări și probleme la nivel de control, monitorizare, eficientizare.

 • Starea și calitatea comunicației;
 • Temperatură;
 • Număr ore de funcționare;
 • Frecvența;
 • Tensiune;
 • Putere activă;
 • Putere reactivă;
 • Putere aparentă;
 • Intensitatea curentului electric;
 • Energie activă;
 • Energie aparentă;
 • Energie reactivă;
 • Total energie activă;
 • Total energie aparentă;
 • Total energie reactivă;
 • Localizare.

Complet. Automat. Sigur.

Prin elementele sale componente (hardware și software), NEOS Lighting – telegestiune în punct luminos are capabilitatea să controleze, să monitorizeze, să măsoare și să gestioneze funcționarea în parametri optimi a rețelei de iluminat public și respectiv al fiecărui aparat de iluminat din rețea, cu obținerea de reduceri semnificative de consum de energie electrică și implicit de costuri.

NEOS este scalabil și adaptabil oricărei comunități, indiferent de mărime și de poziționare geografică, fiind capabil să funcționeze autonom și independent de orice conexiune la rețelele de comunicații.

NEOS este disponibil pentru orice sistem de operare, de pe orice terminal mobil sau staționar.

De asemenea, NEOS Lighting poate controla și iluminatul:

Arhitectural

Zone speciale

Festiv

Iluminat public în siguranță

Soluția de telegestiune NEOS reprezintă cea mai facilă soluție de management a iluminatului public. Sistemul detectează și raportează cazuri de funcționare atipică sau defectuoasă ale circuitelor de iluminat, generând notificări și rapoarte.

Pentru o comunitate în siguranță.

Telegestiune în punct luminos

NEOS prin modulul NEMA Punct Luminos oferă control de la distanță sau automat al fiecărui aparat de iluminat.

Principalele funcționalități

 • pornire/oprire
 • ajustare a fluxului luminos
 • măsurarea parametrilor electrici și luminotehnici
 • controlul numărului de ore de funcționare
 • autoconstatare alerte și avarii
 • schimbarea codului de culoare
 • interacțiunea cu senzori multifuncționali
 • funcționare după scenarii personalizate
 • acces la harta de rețea de iluminat și detalii specifice
 • ZERO costuri de funcționare

Sisteme de control. Kamsens

Senzor multifuncțional Kamsens colectează informații din mediu, procesează și analizează specific datele cu privire la condițiile meteo sau trafic și le trimite în platforma de telegestiune NEOS. De aici, se transmit alertele necesare ajustării luminii conform condițiilor specifice.

Telegestiune în punct de aprindere.

Telegestiunea în punct de aprindere poate fi transformată ulterior în telegestiune în punct luminos.

Rolul Modulului Interfață Punct Luminos (MIPL) este de a primi și transmite mesajele de la și către MNPL la serverul principal.

Rolul Modulului de Măsură (MM) este de a măsura și înregistra parametrii energetici ai rețelei de iluminat public și de a-i transmite către MCR (consum, factor de putere (cos ϕ), frecvență, tensiune, putere aparentă, activă și reactivă)
Protocolul de comunicație utilizat este HSPL.

Rolul Modulului de Comunicație – Repetor (MCR).
– Comunica date către modulul IMC sau către un alt modul MCR, când îndeplinește rolul de repetor de semnal, respectiv către modulele interne ale punctului de aprindere;
– Transmite către gateway alerte în cazul depistării unor defecțiuni la nivelul modulelor sau erori de conexiune;
– Detectează prin intermediul senzorilor integrați: schimbări ale fluxului luminos, înclinarea stâlpului, vibrații produse de trafic, temperatura zonală estimată;
Protocoalele de comunicație utilizate sunt HSPL și LoRa

Rolul Modulului de Control și Testare (MC) este de a executa comenzile de pornire/oprire, de a verifica statusul acestora și de a-l transmite modulului de comunicație. Protocolul de comunicație utilizat este HSPL.

Rolul Modului de Comunicație (IMC) este de a primi comenzi de la Gateway, criptarea și transmiterea lor către MC. Recepționarea datelor de la modulul de comunicație (MC) și transmiterea lor către gateway

Modulele de telegestiune NEOS pot funcționa atât în punctul de aprindere cât și ca un echipament de sine stătator, NEOS Gateway.

Scenarii de funcționare

Program automat

Poate fi stabilit pe intervalele orare pornind de la calendarului astronomic prestabilit, prin care orele la care apune și răsare soarele sunt calculate automat.

Program personalizat

Crăciun, Paște, zilele localității sau alte evenimente importante, pot fi setate programe de funcționare personalizate, pentru o perioadă determinată de timp, care să fie diferite de programul implicit.

Predictnet

Tipul de comunicație, brevetată de către Urbio, nu generează costuri pentru transmisia de date și este independentă de infrastructura altor furnizori de servicii de telecomunicații.

Sistemul de telegestiune NEOS Lighting utilizează, pentru monitorizarea și controlul aparatelor de iluminat, același cablu cu cel folosit pentru alimentarea cu energie electrică 230V, nefiind necesare fire pilot sau alte accesorii suplimentare.

Practic, NEOS utilizează infrastructura deja existentă, fără costuri suplimentare de instalare.

NEOS Serto

 • Tool dedicat instalatorilor și operatorilor de mentenanță;
 • Montaj pe autovehicul;
 • Antena care permite conectarea în sistemul de telegestiune, atât la nivel de punct de aprindere, cât și la nivel de punct
  luminos;
 • Ajută la instalarea facilă a modulelor cât și la activități de mentenanță programată și neprogramată, diagnosticare.

NEOS Gateway

 • Neos se adaptează oricărei situații din teren.
 • Modulele sunt disponibile și în formatul Neos Gateway, pentru un montaj facil, versatil, cât și pentru o scalabilitate mare a proiectelor.
 • Prin gamă de cutii tehnice Neos Gateway se asigură un grad mare de rezistență la intemperii, fiind garantată o durată de viață sporită a proiectelor.

Vrei să implementezi un proiect care să conteze?
Îți suntem alături.