ANUNT DE PRESA

POC 2.2.1

ANUNT DE PRESA

Anunt de presa la inceperea proiectului cu titlul

„ Cresterea contributiei sectorului TIC pentru competitivitatea economica prin dezvoltarea de produse TIC inovative cu aplicabilitate in restul economiei romanesti”

URBIOLED SRL, cu sediul in Municipiul Iasi, str. Soseaua Nationala nr. 178 – 180, parter, Judetul Iasi, deruleaza, incepand cu data de 11.12.2019 proiectul „Cresterea contributiei sectorului TIC pentru competitivitatea economica prin dezvoltarea de produse TIC inovative cu aplicabilitate in restul economiei romanesti”, co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, in baza contractului de finantare nr. 3/221_ap2/11.12.2019 Cod SMIS 2014+ : 129007, Cod on-line: 40.

Proiectul este finantat prin Programul Operational Competitivitate 2014 – 2020, Axa Prioritara 2 – Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva, Prioritatea de investitii 2b – Dezvoltarea produselor si serviciilor TIC, a comertului electronic si a cererii de TIC, Obiectiv specific 2.2 – Cresterea contributiei sectorului TIC pentru competitivitatea economica, Actiunea 2.2.1 – Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC si a inovarii in domeniu prin dezvoltarea de clustere, Apelul de proiecte nr.2.

Autoritatea de Management: Ministerul Fondurilor Europene (MFE).

Organismul Intermediar: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor.

Valoarea totala a proiectului este de 26.807.246,57 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 17.069.406,64 lei. Valoarea co-finantarii Uniunii Europene este de 14.508.995,64 lei.

Proiectul se deruleaza in parteneriat cu societatea MOBIL SERVICE SRL , pe o durata de 36 luni, iar locatia de implementare este in Municipiul Iasi, strada Gavril Musicescu (fosta strada Banu) nr. 6, bloc 6, parter si mezanin, Judetul Iasi.

Obiectivul general al proiectului il constituie cresterea competitivitatii economice si dezvoltarea durabila a solicitantului, bazata pe inovare in sectorul Tehnologiei, Informatiei si Comunicatiilor, in conditii de crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii.

Principalele rezultate prevazute ale proiectului sunt:

Data inceperii proiectului:11.12.2019

Data finalizarii proiectului:11.12.2022


RO