POC 2.2.1 – Anunț de presă

Anunţ de presă la începerea proiectului cu titlul

„Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică prin dezvoltarea de produse TIC inovative cu aplicabilitate în restul economiei romanești”

Data: 09 ianuarie 2020

URBIOLED SRL, cu sediul în Municipiul Iași, str. Șoseaua Națională nr. 178 – 180, parter, Județul Iași, derulează, începând cu data de 11.12.2019 proiectul „Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică prin dezvoltarea de produse TIC inovative cu aplicabilitate în restul economiei romanești”, co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 3/221_ap2/11.12.2019 Cod SMIS 2014+ : 129007, Cod on-line: 40.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2b – Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, Obiectiv specific 2.2 – Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică, Acțiunea 2.2.1 – Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere, Apelul de proiecte nr.2.

Autoritatea de Management: Ministerul Fondurilor Europene (MFE).

Organismul Intermediar: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.

Valoarea totală a proiectului este de 26.807.246,57 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 17.069.406,64 lei. Valoarea co-finanțării Uniunii Europene este de 14.508.995,64 lei.

Proiectul se derulează în parteneriat cu societatea MOBIL SERVICE SRL , pe o durata de 36 luni, iar locația de implementare este în Municipiul Iași, strada Gavril Musicescu (fosta stradă Banu) nr. 6, bloc 6, parter și mezanin, Județul Iași.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea competitivității economice și dezvoltarea durabilă a solicitantului, bazată pe inovare în sectorul Tehnologiei, Informației și Comunicațiilor, în condiții de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

Principalele rezultate prevăzute ale proiectului sunt:

  • 1 Cladire achiziționată
  • 1 Data center amenajat
  • Echipamente hardware IT și alte dispozitive aferente achiziționate
  • Aplicații software/licențe necesare implementării proiectului
  • 1 prototip sistem de telegestiune pentru iluminatul public
  • 1 prototip sistem Smart City
  • 2 cereri de brevet
  • 8 certificări

Data începerii proiectului:11.12.2019

Data finalizării proiectului:11.12.2022

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Date de contact:
Nume persoană de contact: CIOTIR ANA-MARIA, Funcție :Administrator URBIOLED SRL, Adresa: Municipiul Iasi, str. Șoseaua Națională nr. 178 – 180, parter, Județul Iasi, telefon 0740888814/0232214014, fax 0232214014, e-mail: anamaria.ciotir@urbio-romania.ro